Výzkumná skupina inteligentních systémů

Výzkumná skupina inteligentních systémů

Skupina se věnuje teoretickému i aplikačnímu výzkumu inteligentních systémů v těchto oblastech:

 • Soft-computing (neuronové sítě, genetické algoritmy, fuzzy množiny a fuzzy logika, hrubé množiny).
 • Agentní a multiagentní systémy.
 • Komunikace mezi agenty, důvěryhodnost této komunikace, vyjednávání spolupráce ve skupinách agentů, ap.
 • Robotika (komplexní zpracování senzorických údajů, plánování cest mobilních robotů, řešení "inteligentních" úloh statickým ramenem).
 • Bezdrátové senzorové sítě

Na pracovní činnosti skupiny se podílí i studenti formou bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Témata výzkumu

 • Soft-computing
 • Programoví agenti a multiagentní systémy
 • Důvěra a reputace v distribuovaných a multi-agentních systémech
 • Robotické systémy a inteligentní senzory
 • Bezdrátové senzorové sítě

Spolupráce

 • Ústav pomocných věd historických a archivnictví Masarykovy univerzity

Další informace

Témata pro bakalářské a diplomové práce:

 • Umělá inteligence a Soft-computing (Rozman, Šůstek, Vídeňský, Zbořil F., Zbořil F. V.)
  • Neuronové sítě
  • Genetické algoritmy
  • Fuzzy systémy
  • Hrubé množiny
  • Chaos
  • Získávání znalostí z databází
  • Analýza signálů
  • Počítačové vidění
 • Programoví agenti a multiagentní systémy (Zbořil F., Uhlíř)
  • Umělý autopilot založený na agentních systémech
  • Model automatizovaného řízení průmyslové prádelny
  • Agentní systémy s RFID prvky
  • Realizace umělých agentů Petriho sítěmi
  • Agentní platformy pro bezdrátové sítě
  • Modely důvěry a reputace
 • Robotické systémy a inteligentní senzory (Rozman, Zbořil F. V., Žák)
  • Navigace
  • Lokalizace
  • Řídicí systémy robotů
  • HW konstrukce robotů
  • Inteligentní senzorické systémy
 • Bezdrátové senzorové sítě (Zbořil F, Vídeňský)
  • Zjišťování topologií v bezdrátových sítích
  • Použití senzorické sítě v inteligentních budovách
  • Alokace senzorických uzlů mobilním systémem
  • Senzorové sítě z komponent firmy CrossBow (MicaZ, Iris) a FITmote
  • Senzorové sítě z komponent platformy Arduino
  • Hybridní senzorové sítě
  • Směrovací algoritmy pro senzorové sítě
  • Komunikace se vzdálenou sítí
Nahoru