Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Výzkumná skupina Superpočítačových technologií SC@FIT

Hlavní výzkumník

Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.

Hlavní výzkumník, UPSY FIT VUT

 • Paralelní a distribuované zpracování
 • Využití GPU pro běžné výpočty
 • Vysoce náročné počítání
 • Počítačové architektury
 • Bayesovské optimalizační algoritmy
 • Genetické algoritmy
 • Systemy na chipu

Doktorandi

Bordovský Gabriel, Ing.

Ph.D. student, UPSY FIT VUT

 • Vysoce náročné výpočty
 • Paralelní a distribuované počítání
 • Simulace šíření ultrazvukových vln

Budiský Jakub, Ing.

Ph.D. student, UPSY FIT VUT

 • Paralelní a distribuované zpracování
 • Vysoce náročné počítání
 • Počítačové architektury

Jaroš Marta, Ing.

Ph.D. student, UPSY FIT VUT

 • Vysoce náročné počítání
 • Paralelní a distribuované zpracování
 • Správa rozsáhlých řetězců úloh

Kadlubiak Kristián, Ing.

Ph.D. student, UPSY FIT VUT


 • Využitie GPU pre obecné výpočty
 • Vysoko náročné výpočty
 • Paralelné a distribuované systémi
 • Fyzikálne simulácie

Kukliš Filip, Ing.

Ph.D. student, UPSY FIT VUT

 • Vysoce nároční výpočty
 • Paralelní a distribuované systémy
 • Fyzikálni simulace

Vaverka Filip, Ing.

Ph.D. student, UPSY FIT VUT

 • Paralelní a distribuované algoritmy
 • Paralelní architektury (GPGPU, MIC, APU)
Nahoru