Výzkumná skupina automatizované analýzy a verifikace - VeriFIT

https://verifit.webnode.cz/

Výzkumníci

[photo]

Češka Milan, prof. RNDr., CSc.

výzkumník, UITS FIT VUT

 • teorie formálních jazyků a automatů
 • formání specifikace
 • teorie a aplikace Petriho sítí
 • modelování a simulace
[photo]

Hruška Martin, Ing.

výzkumník, UITS FIT VUT

 • Formální analýza a verifikace
[photo]

Peringer Petr, Dr. Ing.

výzkumník, UITS FIT VUT

 • Modelování a simulace
 • Verifikace programů
 • Objektově-orientované programování, návrhové vzory
 • Programovací jazyky C a C++
[photo]

Smrčka Aleš, Ing., Ph.D.

výzkumník, UITS FIT VUT

 • Testování softwaru, automatizace testů
 • Modelování a verifikace počítačových systémů
 • Dynamická analýza paralelních programů

Bývalí členové skupiny

Nahoru