Detail produktu

Automatic Video Editing System

Vznik: 2009

Název česky
Systém pro automatický střih videa
Typ
software
Licence
ne - zdarma
Autoři
Sumec Stanislav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Kubíček Radek, Ing. (UPGM FIT VUT)
Žák Pavel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Navrátil Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kajan Rudolf, Ing. (UPGM FIT VUT)
Popis

Systém pro automatický střih videozáznamů umožňuje tvorbu jednotlivého videa z více vstupních záznamů tak, že v každém okamžiku provádí výběr záznamu z kamery poskytující nejvíce relevantní informace o snímaném dění a na základě estetických aspektů střihu videa. Systém je určen zejména pro zpracování různých schůzí a je schopen jak online tak offline střihu.

Umístění
Licence

Licenční smlouva je v jednání.

Licence k autorizovanému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 2, 612 66 Brno, (dále jen FIT VUT v Brně) je oprávněno poskytovat licenci k autorizovanému softwaru přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cs?id=113&notitle=1 (dále jen autorizovaný software). Každý, kdo použije software, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím software uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Autorizovaný software

  • je možné používat jen při dodržování těchto licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému autorizovanému softwaru,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění bez souhlasu FIT VUT v Brně,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního autorizovaného softwaru, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury, bez souhlasu FIT VUT v Brně,
  • z autorizovaného softwaru ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT v Brně,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat autorizovaný software,
  • autorizovaný software je možno používat jen k nekomerčním účelům; komerční využití je možné jen se souhlasem FIT VUT v Brně.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat autorizovaný software produkt dále jakkoli používat.

Soubory
Projekty
Pracoviště
Nahoru