Detail produktu

MoonGate: Modular Real-Time Strategy Engine

Vznik: 2010

Název česky
MoonGate: Modulární engine pro real-time strategie
Typ
software
Licence
ne - zdarma
Autoři
Kajan Rudolf, Ing. (UPGM FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Popis
MoonGate je engine pre real-time stratégie založený na znovupoužiteľných komponentách, ktorý slúži ako jednoducho upraviteľné edukačné prostredie ktoré napomáha pri štúdiu rozličných problémov, najmä v oblasti vizualizácie algoritmov umelej inteligencie ako aj počítačovej grafiky, napríklad pri . Implementovaný engine je určený pre platformy Windows a Xbox 360, kde je v súčasnosti jediným takýmto riešením.
Umístění
Licence
Pro podrobnosti licenčních podmínek konzultujte: Ing. Vladimír Pavelka, Útvar transferu technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno, 541 141 499
Nahoru