Detail produktu

Mikroprocesor ADOP

Vznik: 2011

Název česky
Mikroprocesor ADOP
Typ
funkční vzorek
Licence
ne - zdarma
Autoři
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Masařík Karel, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Přikryl Zdeněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Husár Adam, Ing., Ph.D. (FP VUT)
Fujcik Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (FEKT VUT)
Pristach Marián, Ing. (FEKT VUT)
Klíčová slova

mikroprocesor, Lissom

Popis
Mikroprocesor ADOP je nový hardwarový procesor určený primárně pro výukové účely. ADOP je 16-bitový celočíselný procesor pracující v doplňkovém kódu. Jeho architektura byla navržena tak, aby ilustrovala podstatné prvky moderních procesorových systémů, přitom byla poměrně jednoduchá a názorná, snadno implementovatelná v konfigurovatelných logických obvodech FPGA, a tudíž vhodná pro nasazení ve výuce. Funkční vzorek procesoru byl vyroben pomocí technologie AMIS CMOS 0.35 µm a navržen pomocí metodologie HW/SW co-design projektu Lissom.
Umístění

www.fit.vutbr.cz

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru