Detail produktu

OpenCVDigILibBridge

Vznik: 2007

Název česky
OpenCVDigILibBridge
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Venera Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Popis

Nástroj slouží pro propojení knihoven spol. Intel OpenCV a knihovny vyvíjené v rámci fakulty DigILib. Obě knihovny jsou zaměřené na real-time zpracování obrazu a počítačového vidění, DigILib se více zaměřuje na efektivní práci se signály a OpenCV na obecné algoritmy počítačového vidění kde funkce pro práci se signály chybí. Samotný nástroj poskytuje efektivní konverze mezi jednotlivými nekompatibilními typy obrazových formátů obou knihoven (IplImage a ImageStruct) a je schopen pracovat s pamětí, které obě knihovny používají. Knihovna je zejména vhodná pro studenty, kteří pro řešení svých projektů obě knihovny používají a narážejí na problémy spojené s nekompatibilitou obou knihoven.

Umístění

na WWW strnách FIT VUT v Brně

Licence

Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

 

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru