Výzkumná skupina počítačové grafiky

Výzkumná skupina počítačové grafiky

Práce skupiny počítačové grafiky se zaměřuje na výzkum a aplikace algoritmů modelování a zobrazování scény včetně rozsáhlých a distribuovaných scén i akcelerace zobrazování v hardware. Skupina vyučuje několik kursů určených všem studentům FIT a též specializované kursy v navazujícím magisterském studiu.

Témata výzkumu

  • Realistické zobrazování prostorových scén
  • Zobrazování částicových systémů
  • Velké a distribuované scény
  • Akcelerace grafických algoritmů v hardware
  • Animace kloubových soustav, jejich kinematika a dynamika
  • Komprese obrazů a multispektrálních dat
  • Uživatelská rozhraní

Aktuální zaměření výzkumu

Skupina počítačové grafiky sdružuje všechny zájemce o počítačovou grafiku na ÚPGM FIT. Zásadními směry výzkumu jsou zejména akcelerace grafiky pomocí FPGA a DSP, medicínské aplikace počítačové grafiky (viz též skupinu medicínských aplikací), realistické zobrazování, sdílení 3D dat v počítačových sítích a automatické zpracování videosekvencí.

Nahoru