Detail produktu

ZyEHW: Evolvable hardware in Xilinx Zynq-7000 field-programmable gate arrays

Vznik: 2014

Název česky
ZyEHW: Evoluční hardware v Xilinx Zynq-7000 programovatelném hradlovém poli
Typ
software
Licence
podle podmínek - zdarma
Autoři
Dobai Roland, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Klíčová slova
Evoluční návrh, programovatelné hradlová pole, syntéza na vysoké úrovni abstrakce, průběžná syntéza, hardwarová architektura, obrazové filtre
Popis
ZyEHW je kombinovaný hardware-software projekt pro evoluční návrh v Xilinx Zynq-7000 programovatelném hradlovém poli. Zahrnuje (1) popis hardwaru pro evoluční návrhový systém implementovaný v programovatelné logice, (2) software pro obě ARM procesory dostupné na Zynq platformě a (3) software pro generovaní vstupů a zpracování výstupů evolučního návrhového systému.
Evoluční návrhový systém je založen na naší vyvinuté architektuře, kde kandidátní řešení mohou byt vytvořen a mutován jemnozrnnou částečnou rekonfigurací vyhledávacích tabulek. Naši pokročilá řídící jednotka a redukce propojení umožní, že šest kandidátních řešení mohou byt vyhodnocen paralelně (v zařízení XC7Z020) a při vysoké operační frekvence (větší zařízení by umožnil vyhodnocení ještě více kandidátních řešení paralelně).
Kód programu je uložen do prvního procesoru Zynq-7000 a evoluční návrhový systém do programovatelné logiky. Evoluční průběžná syntéza je vykonaná druhým dostupným procesorem. Funkcionalita je přemístěn ze softwaru do hardware průběžně, při běhu. Tento přístup slouží v podstatě stejnému účelu jako syntéza na vysoké úrovni abstrakce, ale syntéza může byt vykonán jednoduchým vnořeným systémem a průběžně.
ZyEHW verze v1.0 zahrnuje implementace případové študie pro evoluce obrazových filtrů (redukce šumu a detekce hrán).
Umístění
Licence

Tento program je svobodný software: můžete jej šířit a upravovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU (GNU General Public Licence), vydávané Free Software Foundation a to buď podle 3. verze této Licence, nebo (podle vašeho uvážení) kterékoli pozdější verze.

Tento program je rozšiřován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY. Neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v Obecné veřejné licenci GNU.

Kopii Obecné veřejné licence GNU jste měli obdržet spolu s tímto programem. Pokud se tak nestalo, najdete ji zde: <http://www.gnu.org/licenses/>.

Pro informace o licenčních podmínkách prosím kontaktujte: Mgr. Michaela Burianová, Výzkumné centrum informačních technologií, Fakulta informačních technologií VUT v Brně,  Božetěchova 2, 612 66 Brno, 541 141 470.

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru