Detail produktu

Sec6Net Identity Management System

Vznik: 2014

Název česky
Správa identity z projektu Sec6Net
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Hranický Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Bárta Stanislav, Ing. (UIFS FIT VUT)
Holkovič Martin, Ing., Ph.D. (FIT VUT)
Franková Barbora, Ing. (FIT VUT)
Kramoliš Petr, Bc. (FIT VUT)
Popis

Sec6Net Identity Management System (SIMS) umožňuje vytváření navazujících aplikací nad mechanismy pro detekci identity vytvořenými jako součást Softwarového nástroje pro dohledání pachatele počítačové kriminality (SLIS). Nástroj SIMS podporuje rozhraní sytému SLIS pro moduly pro zjišťování dynamické identity a je tedy kompatibilní se všemi metodami dostupnými pro systém SLIS. Navíc systém SIMS přebírá mechanismus pro spojování částečných identit. Nástroj SIMS poslouchá na nastaveném portu a komunikuje s libovolnou aplikací. SIMS umožňuje sledování konkrétního síťového identifikátoru odpovídajícímu konkrétnímu uživateli, stroji, či skupině uživatelů nebo strojů.

Umístění
Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru