Detail produktu

AdaBoost Runtime

Vznik: 2007

Název česky
AdaBoost Runtime
Typ
software
Licence
ne - zdarma
Autoři
Klíčová slova

AdaBoost, WaldBoost, Klasifikace, Detekce, Detekce obličeje

Popis

Softwarová knohovna napsaná v C/C++, která provádí efektivní dvoutřídní klasifikaci pomocí klasifikátorů trénovaných metodou WaldBoost založených na Haarových příznacích. Klasifikátor je uložen jako XML soubor, který definuje pozice a parametry jednotlivých obrazových příznaků, které je potřeba vyhodnotit pro výpočet odezvy klasifikátoru. Knihovna nabízí klasifikaci jednotlivých obrázků a také skenování obrazu pro získání odezvy klaifikátoru na všechna podokna obrazu. Dále knihovna nabízí generování jednoduché pyramidální struktury obrazu a tedy podporu detekce různě velikých objektů.

Umístění
Licence

Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru