Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail produktu

Skript pro zpracování obrazu

Vznik: 2007

Název anglicky
Script for image processing
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Zuzaňák Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Klíčová slova
Skript, Interpret, Syntaktický analyzátor, Překladač, Zpracování obrazu
Popis
Interpret navrženého skriptovacího jazyka, zapsaný v jazyce C/C++. Jazyk je navržen způsobem přebírajícím pokud možno co nejvíce základní syntaxe z jazyka C/C++.
Hlavní součásti je interpret založený na automaticky vygenerovaném lexikálním a syntaktickém analyzátoru pomocí vlastních nástrojů.
Skriptovací jazyk umožňuje popis základních operací nad obrazem, jako jsou například inverze, sobeluv detektor hran atd. Skript je také možné využít na jednoduché zpracování textu apod.
Detailnější popis viz. dokument doc/skript.pdf
Umístění
Licence
Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

Soubory
Nahoru