Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail produktu

Semantic Enrichment Component

Vznik: 2015

Název česky
Komponent pro sémantické obohacování textu
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Doležal Jan, Ing. (FIT VUT)
Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kouřil Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Popis
Komponent pro sémantické obohacování textu tvoří vrstvu abstrakce nad znalostní bází a různými nástroji pro sémantické obohacování textu. Díky vhodně definovanému rozhraní umožňuje obalit jednoduché i komplexní nástroje. Celý komponent pak může pracovat jako server poskytující služby přes síť, nebo jako součást řetězce programů pro zpracování velkých dat. Je připraven a otestován pro paralelní spouštění na jednotlivých strojích i v prostředí superpočítačů.
Umístění
Nahoru