Výzkumná skupina znalostních technologií

Výzkumná skupina znalostních technologií

Výzkumná skupina znalostních technologií je nejmladší součástí výzkumu v oblasti interakce člověka s počítačem na Fakultě informačních technologií. Přesto je souhrn dosavadních úspěchů v oblasti výzkumu a vývoje poměrně obsáhlý a zasahuje do široké škály oblastí spojených s extrakcí, reprezentací a správou znalostí, pokročilým strojovým učením a zpracováním velkých dat. Náš tým se účastní mnoha mezinárodních a národních projektů, financovaných nejrůznějšími grantovými agenturami či přímo průmyslovými podniky.

Výzkumná témata

  • extrakce informací, reprezentace znalostí, odpovídání na otázky v přirozeném jazyce, zpracování kontextové informace, analýza dat ze sociálních sítí, extrakce postojů, vyhledávání v multimediálních datech, analýza emocí, interakce člověka s počítačem, kognitivní ergonomie
  • vestavěná inteligence, zmenšování modelů, získaných hlubokým učením, pro procesory s malým příkonem, přizpůsobování trénovacích metod pro mobilní platformy, zpracování velkých dat a vysoce výkonné počítání, dynamická distribuce zpracování dat pomocí strojového učení mezi zařízeními pro počítání "na okraji" (edge) a cloudem
  • bezpečnost a důvěryhodnost v kontextu umělé inteligence, homomorfní kódování pro zachování soukromí při zpracování dat a strojovém učení, záruky robustnosti pro hluboké učení s využitím "konfliktních" (adversarial) příkladů
  • technologie virtuálních asistentů založená na umělé inteligenci, znalostní systémy kombinující obrazovou a sémantickou informaci pomocí sdílených vektorových modelů, sítě typu Transformer a jiné pokročilé modely reprezentace významu, aplikace posilovaného učení v agentních systémech
  • datová analytika extrémně velkých proudů dat pocházejících z výrobků s kyberfyzikálními vlastnostmi (zejména chytrých aut, inteligentních budov/domů a IoT senzorů) a jejich průmyslové výroby, prediktivní údržba v chytrých továrnách, optimalizace modelů výroby, kontrola kvality, analýza prvotních příčin problémů, optimalizace dodavatelských řetězců, digitální dvojčata
  • strojové učení v kolaborativní robotice, rozšířené realitě pro programování robotů a robotických systémech pro pomoc ve zdravotnictví, přizpůsobování nositelných robotických systémů pomocí učení, autonomní vozidla a drony
  • extrakce informací a strojové učení v bioinformatice a péči o veřejné zdraví, digitální humanitní vědy, správa know-how, technologie pro udržení dobrého jména značek, podpora duševní pohody, identifikace problematického užívání internetu, anotace dat pomocí "moudrosti davů" (crowdsourcing), využití herních principů (gamifikace) a "her se záměrem" (games with purpose)

Přednášky a dema

Open-domain Question Answering - dema našich anglických systémů pro odpovídaní na otázky nad otevřenou doménou.
Czech Open-domain QA - systém pro odpovídaní na otázky nad otevřenou doménou z bakalářské práce Jonáše Sasína.

Nahoru