Detail produktu

Funkční vzorek systému IDENTIFIKÁTOR

Vznik: 2014

Název anglicky
Functional sample of the IDENTIFIKÁTOR system
Typ
Licence
vyžadována - licenční poplatek
Autoři
Bia Tomáš, Ing. (CAMEA)
Honec Petr, Ing., Ph.D. (CAMEA)
Longin Jiří, Ing. (NTD)
Manda Pavel, Ing. (INTENS Corporation s.r.o.)
Pleva Miroslav, Ing. (INTENS Corporation s.r.o.)
Slejška Luděk, Ing. (NTD)
Stárek Tomáš, Ing., Ph.D. (INTENS Corporation s.r.o.)
Studničný Jan, Ing. (NTD)
Volný Martin, Ing. (INTENS Corporation s.r.o.)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
Klíčová slova
inteligentní dopravní systémy, doprava, monitoring, registrační značka
Popis
Výsledku bylo dosaženo vybudováním a zprovozněním funkčního vzorku skládajícího se z hardwarových a softwarových komponent na vybraných lokalitách silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji. Integrace HW a SW komponent byla nezbytná pro zajištění funkčnosti celého systému identifikace nákladní dopravy, jejich pohybu po pozemních komunikacích nižších tříd a jejich informování o zakázaném pohybu na těchto komunikacích. Tento funkční vzorek je vytvořen na základě integrace předešlých výsledků projektu a hardwarových komponent (video detekční kamery s IR přísvitem, automatickými detektory dopravy, pevným a proměnným svislým dopravním značením atd.). Funkční vzorek reprezentuje ucelený systém s pracovním názvem IDENTIFIKÁTOR" pomocí kterého je možno jednoznačně identifikovat nákladní vozidlo, rozpoznat jeho registrační značku a tu následně použít pro restriktivní účely nebo/a pro účely jejího zobrazení na proměnném dopravním značení.
Umístění
INTENS Corporation s.r.o.
Nahoru