Detail produktu

Softwarové nástroje pro poloautomatické provazování katalogizačních záznamů s databází národních autorit a relevantními národními zdroji LOD (Linked Open Data)

Vznik: 2018

Název anglicky
System for semi-automatic linking of bibliographic data to relevant national LOD (Linked Open Data)
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Klíčová slova

sémantické obohacení, databáze národních autorit, dbPedia, Wikipedie, LOD, Linked Open Data

Popis

Systém slouží k navrhování doplňkových informací, které obohatí katalogizační záznamy pomocí propojení databází národních autorit a jejich provázání se zdroji typu česká Wikipedie.

Mezi hlavní zdroje použité k obohacování katalogizačních zdrojů patří databáze národních autorit a česká Wikipedie, resp. DBpedie. Data z databáze národních autorit se získávají z webu Národní knihovny. Data z Wikipedie jsou získávány z offline XML dumpu. Byla vytvořena sada skriptů, které umožňují pro zvolené typy vyextrahovat základní informace, což pro osoby mohou být např. jméno a příjmení, alternativní jména, datum a místo narození a úmrtí, povolání atd.

Pro slučování záznamů z národních autorit, české Wikipedie a dalších zdrojů byl vytvořen nástroj v jazyce Python, který dokáže sloučit záznamy dvou datových sad.

Základem komponenty pro navrhování doplňkových informací k obohacování katalogizačních záznamů je znalostní báze, která vznikla sloučením dílčích znalostních bází získaných z výše uvedených zdrojů. Mezi základní podporované typy, které jsou obsaženy ve znalostní bázi, patří osoba, geografická entita, událost a organizace.

Více informací lze nalézt na https://github.com/KNOT-FIT-BUT/CPKLinkedOpenDataLinker.

Umístění
Licence

Licence k autorizovanému softwaru


Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 2, 612 66 Brno, (dále jen FIT VUT v Brně) je oprávněno poskytovat licenci k autorizovanému softwaru přístupnému na stránce "Autorizovaného software"http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=177 (dále jen autorizovaný software). Každý, kdo použije software, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím software uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami: 

Autorizovaný software


  • je možné používat jen při dodržování těchto licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému autorizovanému softwaru,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění bez souhlasu FIT VUT v Brně,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního autorizovaného softwaru, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury, bez souhlasu FIT VUT v Brně,
  • z autorizovaného softwaru ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT v Brně,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat autorizovaný software,


Vzhledem k tomu, že licence k software je poskytována bez úplaty, nevztahuje se na poskytovaný software žádná záruka, a to v maximální možné míře povolené platným zákonem. Uživatel přijímá software "tak, jak je", bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovně, ale nikoliv jen, bez záruky prodejnosti a vhodnosti software pro určitý účel, bez záruky bezchybnosti, funkčnosti, kvality, výkonnosti nebo nepřerušeného chodu software a bez záruky kompatibility software s jinými programy. Vysoké učení technické v Brně není povinno odstranit případné závady software. Vysoké učení technické v Brně se, v maximální možné míře povolené platným zákonem, zříká povinnosti hradit jakékoliv náklady nebo škodu, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s používáním software.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat autorizovaný software produkt dále jakkoli používat.

Projekty
Výzkumné skupiny
Nahoru