Detail produktu

Nástroje pro kartézské genetické programování

Vznik: 2008

Název anglicky
Tools for Cartesian Genetic Programming
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Klíčová slova

kartézské genetické programování, evoluční algoritmus, C modul

Popis

Tools4CGP je sada nástrojů pro práci s kartézským genetickým programováním (CGP), která obsahuje implementaci CGP, modul pro načítání vstupních dat a prohlížeč chromozomů (cgpviewer). Tools4CGP jsou vytvořeny v jazyce C. Prohlížeč chromozomů cgpviewer umožňuje zobrazit chromozom CGP, simulovat ho a exportovat do různých formátů (VHDL, bmp).

Umístění

Software je  ke stažení z URL: http://www.fit.vutbr.cz/~vasicek/cgp/tools

Licence

Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru