Detail produktu

Platforma pro digitální forenzní analýzu

Vznik: 2020

Název anglicky
Digital forensic platform
Typ
funkční vzorek
Licence
podle podmínek - zdarma
Autoři
Klíčová slova

digitální forenzní analýza, výpočetní cluster, distribuované zpracování dat, datová analýza, vyšetřování incidentů

Popis

Integrovaná platforma je soubor softwarových a hardwarových prostředků pro analýzu různých zdrojů informací za účelem extrakce artefaktů, které mohou ukazovat na přítomnost bezpečnostního incidentu, či jsou dále použity při identifikaci takového incidentu nebo jako důkaz při vyšetřování. Platforma umožňuje sledovat kroky potenciálního útočníka a provádět forenzní vyšetřování při podezření na škodlivé incidenty. Softwarové vybavení platformy se skládá z různých modulů, které mohou být vytvořeny v různých prostředích, což je umožněn o použitím technologie kontejnerů, které vytváří vhodné prostředí pro běh jednotlivých modulů a navzájem je izolují.

Umístění

Místnost Q108
Fakulta informačních technologií 
Vysoké učení technické v Brně
Božetěchova 2, 612 66 Brno

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru