Detail produktu

LandscapeAR

Vznik: 2020

Název česky
LandscapeAR
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Klíčová slova

3D rekonstrukce, strojové učení, odhad parametrů kamery, vizuální lokalizace z jednoho obrázku, virtuální a rozšířená realita

Popis

Představujeme řešení pro rozšířenou realitu (Augmented Reality - AR) ve venkovních scénách. Náš systém umožňuje zaregistrovat reálné fotografie do digitálního modelu terénu pokrytého satelitní texturou. Pro překonání značného rozdílu v podobě mezi reálnými fotografiemi a digitálním terénním modelem jsme natrénovali neurální deskriptor příznaků mezi oběma doménami. Pro automatické získání přesně zarovnaných fotografií s terénem, které využíváme jako trénovací data, využíváme upraveného algoritmu pro odhad struktury scény z pohybu kamer (Structure from Motion - SfM). Naše metoda funguje efektivně na mobilním zařízení a na daném typu úloh překonává existující příznakové deskriptory - jak trénované z dat, tak vytvořené ručně.

Tento projekt implementuje výzkumný článek LandscapeAR: Large Scale Outdoor Augmented Reality by Matching Photographs with Terrain Models Using Learned Descriptors, publikovaný na Evropské konferenci počítačového vidění - ECCV 2020.

Umístění
Licence

Využití je možné na základě následující licence:

Copyright 2020 CPhoto@FIT Brno University of Technology,
Faculty of Information Technology, Božetěchova 2, 612 00, Brno, Czech Republic

Redistribution and use in source code form, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:


1.  Redistributions must retain the above copyright notice, this list of
    conditions and the following disclaimer.

2.  Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors
    may be used to endorse or promote products derived from this software
    without specific prior written permission.

3.  Redistributions must be pursued only for non-commercial research
    collaboration and demonstration purposes.

4.  Where separate files retain their original licence terms
    (e.g. MPL 2.0, Apache licence), these licence terms are announced, prevail
    these terms and must be complied.


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Projekty
Výzkumné skupiny
Nahoru