Detail produktu

Framework for research on detection classifiers

Vznik: 2008

Název česky
Nástroje pro podporu výzkumu detekčních klasifikátorů
Typ
software
Licence
podle podmínek - licenční poplatek
Autoři
Klíčová slova

AdaBoost, WaldBoost, Klasifikace, Detekce, Detekce obličeje

Popis

Soubor nástrojů pro vytváření a testování detekčních klasifikátorů objektů v obraze s webovým rozhraním. Je možné vytvářet detekční klasifikátory pomocí algoritmů WaldBoost, AdaBoost a dalších. Klasifikátory mohou využívat slabé klasifikátory založené na Haarových příznacích, Local Binary Patterns, Local Rank Patterns, Local Rank Differences, PCA, LDA, lokálních PCA/LDA atd.

Umístění
Licence

Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru