Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail produktu

Interpret jazyka pro zpracování obrazu

Vznik: 2008

Název anglicky
Interpreter of image processing language
Typ
software
Licence
ne - zdarma
Autoři
Zuzaňák Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Klíčová slova
Skript, Interpret, Syntaktický analyzátor, Překladač, Zpracování obrazu, Datové sklady
Popis
Autorizovaný software je tvořen překladačem a interpretem skriptovacího jazyka, který je možné použít jako obecný programovací jazyk se zaměřením na zpracování obrazu. Interpret je možné provozovat na osobním počítači na různých platformách (testováno na Unixových systémech a Microsoft Windows) a také byl portován na DSP procesor.
Velká část interpretu je zaměřena na zpracování obrazu pomocí paralelního zpracování na základě popisu grafu obrazové operace. Interpret dále umožňuje komunikaci jednotlivých skriptů, i třetích aplikací pomocí sdílených datových skladů. Více detailů je k dohledání v přiložené dokumentaci.
Umístění
Licence
Licence k volně dostupnému a použitelnému softwaru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (dále jen FIT VUT) je oprávněno poskytovat licenci k softwarovému produktu přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod (dále jen softwarový produkt). Každý, kdo použije softwarový produkt, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím softwarového produktu uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami:

Softwarový produkt:

  • je možné používat volně při dodržování licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému softwarovému produktu,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního softwarového produktu, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury bez souhlasu FIT VUT,
  • ze softwarového produktu ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat softwarový produkt dále jakkoli používat.

Soubory
Nahoru