Detail produktu

Module for hash-based pattern matching using approximate computing techniques

Vznik: 2021

Název česky
Modul pro vyhledávaní vzorů založený na hash funkcích využívající technik aproximate computing
Typ
software
Licence
vyžadována - licenční poplatek
Autoři
Klíčová slova

FPGA, patten match, hash, approximate computing, regulární výraz

Popis

Tento softwarový balíček obsahuje akcelerační modul pro vyhledávání řetězců popsaných regulárními výrazy. Pro redukci spotřeby hardwarových zdrojů jsou využity techniky approximate computing. Standardní vyhledávání vzorů je nahrazeno vyhledáváním pouze krátkých řetězců odvozených z původní sady regulárních výrazů. Hardwarové zdroje jsou výrazně redukovány za cenu nepatrného snížení přesnosti vyhledávání. Aproximace povoluje pouze chyby typu false-positive, které jsou následně odstraněny při detailním softwarovém zpracování. Akcelerační modul je široce konfigurovatelný a podporuje zpracování vstupních dat na propustnosti v řádech až stovek Gb/s pro velké sady pravidel. Sadu pravidel je navíc možné za běhu dynamicky měnit.

Součástí balíčku je také nástroj na odvození krátkých řetězců z původní sady regulárních výrazů. S využitím grafových algoritmů jsou z regulárních výrazů vybírány význačné řetězce. Výběr je prováděn na základě modelu vstupních dat (síťového provozu) tak, aby jejich pravděpodobnost ve vstupních datech byla co nejmenší a tím se zajistila co největší přesnost vyhledávání.

Umístění
Projekty
Výzkumné skupiny
Nahoru