Výzkumná skupina akcelerovaných síťových technologií

Výzkumná skupina akcelerovaných síťových technologií

Výzkumná skupina ANT @ FIT byla vytvořena v roce 2009 skupinou výzkumníků a PhD studentů na Fakultě Informačních Technologií VUT v Brně. Skupina se zabývá akcelerací časově kritických operací, které se používají v zařízení síťové infrastruktury a pro monitorování a bezpečnost sítí.  Rychlost zpracování síťového provozu je důležitá ve většině síťových zařízení, neboť jakákoliv ztráta paketu může ovlivnit kvalitu služeb, má vliv na přesnost monitorování nebo může zamezit detekci útočníka.  Současná řešení jsou buď drahá nebo mají omezenou rychlost zpracování.  Výzkum skupiny je proto zaměřen na hledání nových algoritmů a architektur, které umožní konstrukci levnějších a rychlejších síťových zařízení a systému. Využíváme standardní i vícejádrové procesory a technologii FPGA a zaměřujeme se na  operace analýzy hlaviček paketů, klasifikace paketů, udržování a správa síťových toků, hledání nejdelších společných prefixů a hledání řetězců nebo regulárních výrazů.

Kromě urychlování časově kritických operací se skupina zabývá také návrhem zařízení a systémů pro síťovou infrastrukturu, monitorování a bezpečnost sítí. V této oblasti spolupracujeme zejména se sdružením CESNET a projektem Liberouter. Zaměřujeme se na systémy pro vysokorychlostní sítě na bázi počítače a akcelerační karty, ale i na vestavěné systémy, kde hlavním kritériem je cena a nízká spotřeba.

Hlavním výzkumníkem týmu ANT @ FIT je Jan Kořenek, který působí na FIT VUT v Brně již od roku 2003, současně je vedoucím hardwarového vývoje na projektu Liberouter a je jedním ze zakladatelů úspěšné spin-off společnosti INVEA-TECH.  Členové týmu mají řadu zkušenosti z oblasti počítačových sítí, které získali při práci na evropských projektech (6NET - IST-2001-32603, SCAMPI - IST-2001-32404, GEANT2 - 511082) a lokálně financovaných projektech (CESNET - MSM6383917201, VUT - MSM002163528). U těchto projektů byla využita technologie FPGA pro akceleraci směrování IPv6 protokolu, monitorování síťového provozu, měření NetFlow statistik a rychlé hledání regulárních výrazů v datech paketů. Navržená síťová zařízení a sondy jsou hardwarově akcelerované s využitím technologie FPGA. Poskytují přesné informace o síti pro 1Gb/s, 10Gb/s i vyšší rychlosti.

Témata výzkumu

  • Monitorování a bezpečnost počítačových sítí
  • Akcelerace časově kritických operací, jako je analýza hlaviček paketů, klasifikace paketů, udržování a správa síťových toků, hledání nejdelšího společného prefixu a hledání řetězců nebo regulárních výrazů)
  • Návrh zařízení a systémů pro síťovou infrastrukturu, monitorování a bezpečnost sítí
  • Vícejádrové procesory a technologii FPGA v síťových aplikacích

Spolupráce

  • Projekt Liberouter.
  • Společnost INVEA-TECH, která jako spin-off VUT a MU uplatnila výsledky vědy a výzkumu v praxi.
  • Spolupracujeme s projektem NetFPGA.
Nahoru