Detail produktu

ICTree: Automatic Perceptual Metric for Tree Models

Vznik: 2022

Název česky
ICTree: Automatická Percepční Metrika pro Modely Stromů
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Klíčová slova

evaluace a percepce, přírodní jevy, uživatelská studie, generativní 3D modelování, vnímání

Popis


ICTree realizuje metriku stejnojmenného článku publikovaného na mezinárodní konferenci SIGGRAPH Asia 2021. Jeho cílem je umožnit uživateli automatické hodnocení modelů virtuálních stromů z pohledu jejich percepce. Vstupní strom je možné poskytnoout v několika formátech, včetně polygonálního modelu, kostry stromu, nebo nativního formátu využívaného aplikací SpeedTree. Výstupem software je percepční skóre které odráží jak realisticky by strom byl vnímán reálným lidským subjektem. Oproti standardnímu přístupu který vyžaduje interakci se subjektem je hlavní výhodou ICTree okamžitá zpětná vazba, kterou lze využít například pro srovnání existujících metod generování botanických stromů. Potenciálním využitím je také začlenění ICTree do generačních technik, které tak mohou produkovat modely stromů s vyšší úrovní realističnosti.

Pro bližší informace a odkazy na materiály prosím navštivte webovou stránku projektu: http://cphoto.fit.vutbr.cz/ictree/

Umístění
Projekty
Výzkumné skupiny
Nahoru