Detail produktu

Software pro extrakci informace z polostrukturovaných dokumentů

Vznik: 2022

Název anglicky
Information extraction from semi-structured documents
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kišš Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kohút Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Beneš Karel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kostelník Martin, Bc. (FIT VUT)
Klíčová slova

Extrakce informací, polostrukturované dokumenty, OCR

Popis


Tento software poskytuje komplexní nástroje pro extrakci informací z polostrukturovaných dokumentů. Tento software také poskytuje uživateli možnost trénovat vlastní model na datech podle vlastního přání. To zahrnuje několik dalších kroků, protože proces zahrnuje automatickou přípravu trénovacích dat pro model extrakce. Software je navržen pro použití jako aplikace příkazového řádku, ale je otevřený pro rozšíření o podporu dalších vstupních a výstupních formátů.

Umístění
Licence


Využití na základě volné a bezplatné open-source licence.

BSD 3-Clause License

Copyright (c) 2022, Brno University of Technology
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
   list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
   this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
   and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its
   contributors may be used to endorse or promote products derived from
   this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru