Detail produktu

SYDA-Fidentis dataset for evaluate face recognition algorithms

Vznik: 2023

Název česky
SYDA-Fidentis dataset pro evaluaci algoritmů pro rozpoznávání osob podle obličeje
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Černý Dominik, Mgr. (PřF MUNI)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Goldmann Tomáš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Urbanová Petra, doc. RNDr., Ph.D. (MUNI)
Klíčová slova

rozpoznávání obličeje, strojové učení, zpracování obrazu

Popis

Jedná se o unikátní generovaný dataset, který obsahuje 216 osob, přičemž obličej každé osoby je rotován v osách yaw a pitch. Tento dataset slouží pro vyhodnocování vlastností algoritmů pro rozpoznávání osob podle obličeje. Vznik ve spolupráci s MUNI SCI. 

Umístění

Odkaz ke stažení je dostupný až po odsouhlasení licenčních podmínek. Pro více informací kontaktuje Tomáše Goldmann, igoldmann@fit.vutbr.cz.

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru