Detail produktu

DGA Hunter

Vznik: 2023

Název česky
DGA Hunter
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Bučko Filip, Bc. (FIT VUT)
Hranický Radek, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Klíčová slova

Botnet, DGA, detekce, klasifikace, C&C, Feature engineering, XGBoost

Popis

DGA Hunter je webová aplikace na bázi Django, která umí detekovat a kategorizovat domény generované algoritmy DGA a odhalit tak skryté komunikační kanály botnetových sítí. Aplikace dosahuje vysoké přesnosti detekci díky využití pokročilých technik strojového učení a dvou integrované klasifikátorů. Binární klasifikátor je schopen detekovat, zda doménové jméno je algoritmického původu. Druhý, multitřídní klasifikátor, pak dokáže detekovat pravděpodobnou rodinu DGA.

Umístění

Aplikace je ke stažení v přiložených souborech.

Licence

Copyright (c) 2023 Filip Bučko, Radek Hranický

Tímto se uděluje bezplatné povolení každé osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených dokumentačních souborů (dále jen "Software"), aby mohla s tímto Softwarem nakládat bez omezení, včetně, ale neomezujíc se na právo užívat, kopírovat, modifikovat, slučovat, publikovat, distribuovat, subdodávat a/nebo prodávat kopie tohoto Softwaru a povolit osobám, kterým je Software poskytnut, aby tak učinily, za následujících podmínek:

Výše uvedené autorské právo a toto povolení musí být zahrnuty ve všech
kopii nebo zásadních částech Softwaru.
SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE NEOMEZUJÍCE SE NA ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ. AUTORI NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU ZODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZNOSTI, A TO JAK V RÁMCI SMLOUVY, TORTU NEBO JINAK, VZNKLAJÍCÍ Z, V NÁVRHU SPOJENÉM S SOFTWAREM NEBO JEHOU POUŽITÍM NEBO JINAK.

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru