Detail produktu

Architektury a softwarové vybavení pro vysokorychlostní zpracování síťového provozu

Vznik: 2023

Název anglicky
Architectures and software for high-speed network traffic processing
Typ
software
Licence
vyžadována - licenční poplatek
Autoři
Cabal Jakub, Ing. (CESNET)
Matoušek Jiří, Ing., Ph.D. (CESNET)
Špinler Martin, Ing. (CESNET)
Košař Vlastimil, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Fukač Tomáš, Ing. (UPSY FIT VUT)
Gurka Oliver (FIT VUT)
Šišmiš Lukáš, Ing. (CESNET)
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (CESNET)
Klíčová slova

FPGA; analýza šifrovaného síťového provozu; tabulka síťových toků; strojové učení

Popis

Jedná se o softwarový modul pro technologii FPGA, který zajišťuje efektivní extrakci vlastností ze síťového provozu s cílem umožnit analyzovat a klasifikovat provoz pomocí technik strojového učení. Jádrem modulu je tabulka síťových toků, která umožňuje na úrovni hardware agregovat k síťovým tokům data potřebná pro následnou analýzu. Zpracování v tabulce síťových toků umožňuje jednoduše měnit množinu agregovaných dat a je optimalizováno s ohledem na vlastnosti externích pamětí DRAM a charakteristiku síťového provozu. Modul byl navržen a implementován tak, aby mohl být integrován do chytrých síťových karet s technologií FPGA a byl použitelný pro 100Gb i 400Gb sítě.

Umístění

Interní - k využití výsledku je třeba vždy získat licenci.

Licence

K využití výsledku je třeba vždy získat licenci.

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru