Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

CDV - Analýza trajektorie a pohybu vozidel

Období řešení: 01.09.2017 - 31.12.2017

Agentura: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Název anglicky
Vehicle Trajectory and Movement Analysis
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova
Doprava, Analýza trajektorie a pohybu vozidel
Abstrakt
Cílem je analyzovat trajektorie a rychlost vozidel sledováním jejich registračních značek ve videozáznamech. Výstupem budou statistické informace o trajektoriích vozidel v zatáčce a o jejich rychlostech. Součástí výstupu bude vizualizace statistik pro každou lokalitu. Objednatel zhotoviteli dodá záznamy videa, kde alespoň v části záznamu budou vyznačeny kalibrační značky podle domluvy. Zhotovitel provede nezbytné experimenty, vytvoří softwarové nástroje a s jejich pomocí zpracuje dodaná videa a výsledky zpracování předá objednateli.
Řešitelé
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Sochor Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Dobeš Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Publikace

2017

Nahoru