Detail projektu

MONET - Bezpečnostní audit systému Smart Payment Centrum

Období řešení: 5.1.2017 - 23.1.2017

Agentura: MONET+, a.s.

Název anglicky
Secuirty audit of Smart Payment Centrum system
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova
bezpečnostní audit, penetrační testy
Abstrakt
Účelem projektu byly penetrační testy a bezpečnostní audit k zjištění úrovně bezpečnosti technického vybavení MONET+. Projekt sa skládal z následujících fází:
  • Fyzická kontrola zařízení data-centra;
  • Interní penetrační testy infrastruktury Payment Centra;
  • Externí penetrační test W4P aplikace bez autentizace;
  • Konfigurační audit zvoleného operačního systému;
  • Sken bezdrátových sítí v oblasti auditované infrastruktury;
  • Investigace síťového toku auditované infrastruktury;
  • Posouzení hrozeb a zranitelností posledních 12 měsíců;
  • Testování segmentace a redukce scope;
Řešitelé
Barabas Maroš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Nahoru