Detail projektu

Framework of key enabling technologies for safe and autonomous drones´ applications

Období řešení: 1. 10. 2019 - 31. 1. 2023

Typ projektu: grant

Kód: 8A19003, 826610

Agentura: ECSEL Joint Undertaking

Program: Společná technologická iniciativa ECSEL

Název česky
Rámec klíčových technologií umožňujících bezpečné a autonomní aplikace dronů
Typ
grant
Klíčová slova

UAV, drony, kompozice, autonomie, zabezpečení, bezpečnost, interoperabilita

Abstrakt

UAV/drones mohou provádět letecké operace, s nimiž bojují letadlové lodě, a jejich využití přináší značné ekonomické úspory a přínosy pro životní prostředí při současném snížení rizika pro lidský život. Služby založené na UAV a inovace produktů, které jsou řízeny zvýšenou úrovní konektivity a automatizace, jsou omezeny rostoucí závislostí na špatně interoperabilních proprietárních technologiích a na rizicích pro lidi, pro ostatní vozidla a majetek. Bylo zjištěno, že tato otázka má významný dopad na evropskou inovaci ze strany SESAR JU, který vyžaduje investice do výzkumu a vývoje a pobídky ke sbližování sdílených technologií a trhů jako nápravu. Opatření vytvářející globálně harmonizované, komerčně využitelné, ale obecně dostupné výzkumné a vývojové ekosystémy by měly být veřejně prováděny. Projekt COMP4DRONES doplňuje úsilí SESAR JU se zvláštním důrazem na bezpečnou SW a HW architekturu dronů. COMP4DRONES přináší holistický design ekosystému z aplikace na elektronické součástky, který je implementován jako pevně integrovaný dodavatel a kompozitní UAV integrované architektonické řešení a nástrojový řetězec, který doplňuje principy kompoziční architektury. Cílem ekosystému je podpora (1) efektivního přizpůsobení a přírůstku zabezpečení integrovaných platforem UAV, (2) bezpečné autonomní rozhodování o individuálních nebo družstevních misích, (3) důvěryhodný drone-todrone a (4) agilní a nákladově efektivní výpočetní návrh a zabezpečení modulů a systémů UAV. Společnost COMP4DRONES také vytvoří otevřený udržitelný ekosystém kolem veřejných, bezplatných a implementačních softwarových platforem, které ulehčují vývoj nových funkcí UAV pro více aplikačních domén. Úspěchy společnosti COMP4DRONES budou prokázány prostřednictvím doménových specifických případů (výstavba, zemědělství, dodávka, logistika, snímání, roj).

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Hájková Gabriela, Mgr. (Děkanát FIT VUT)
Harmim Dominik, Ing. (UITS FIT VUT)
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Hruška Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Chlubna Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Juránková Markéta, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Juříček Zdeněk, Jr. (Děkanát FIT VUT)
Klíma Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Koplík Karel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nosko Svetozár, Ing. (UPGM FIT VUT)
Novák Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Obrusníková Petra, Bc. (Děkanát FIT VUT)
Starka Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Staroň Patrik, Bc. (FEKT VUT)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Vašíček Ondřej, Ing. (UITS FIT VUT)
Publikace

2022

Produkty

2023

2022

Nahoru