Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Národní centra kompetence 1
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku

Období řešení: 1.1.2019 - 31.12.2020

Kód: TN01000029

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Národní centra kompetence 1

Typ
grant
Klíčová slova
letectví, kosmonautika, know-how,průmysl, technologie, průmyslové aplikace
Abstrakt
Cílem inicializačního projektu je napomoci efektivnějšímu a kvalitativně lepšímu využívání výzkumné a vývojové infrastruktury a know-how pro potřeby aplikovaného výzkumu v letectví a kosmonautice v České republice. Za tímto účelem je předložen návrh k propojení pracovišť výzkumných institucí s pracovišti významných průmyslových partnerů formou NCK s cílem podpory přímého transferu znalostí a uplatnění předpokládaných výsledků dílčích projektů a vyzkoumaných technologií v průmyslových aplikacích. Současně tím bude dosaženo synergického propojení dosavadních Center kompetence se vztahem k předpokládaným činnostem a zvýšen počet inovačních lídrů. 
Řešitelé
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Nahoru