Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Národní centra kompetence 1
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku

Období řešení: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022

Typ projektu: grant

Kód: TN01000029

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Národní centra kompetence 1

Název anglicky
National Competence Center for Aerospace
Typ
grant
Klíčová slova

letectví, kosmonautika, know-how,průmysl, technologie, průmyslové aplikace

Abstrakt

Cílem inicializačního projektu je napomoci efektivnějšímu a kvalitativně lepšímu využívání výzkumné a vývojové infrastruktury a know-how pro potřeby aplikovaného výzkumu v letectví a kosmonautice v České republice. Za tímto účelem je předložen návrh k propojení pracovišť výzkumných institucí s pracovišti významných průmyslových partnerů formou NCK s cílem podpory přímého transferu znalostí a uplatnění předpokládaných výsledků dílčích projektů a vyzkoumaných technologií v průmyslových aplikacích. Současně tím bude dosaženo synergického propojení dosavadních Center kompetence se vztahem k předpokládaným činnostem a zvýšen počet inovačních lídrů. 

Řešitelé
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Publikace

2022

Produkty

2022

2020

2019

Nahoru