Detail projektu

Neural Representations in multi-modal and multi-lingual modeling

Období řešení: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2023

Typ projektu: grant

Kód: GX19-26934X

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Grantové projekty exelence v základním výzkumu EXPRO - 2019

Název česky
Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování
Typ
grant
Klíčová slova

hluboké strojové učení;neuronové sítě;spojité reprezentace;zpracování přirozeného jazyka;zpracování řeči a textu;strojový překlad; multimodalita;mnohojazyčnost

Abstrakt

Projekt NEUREM3 spojuje základní výzkum v oblasti zpracování mluvené řeči (speech processing, SP) a přirozeného jazyka (natural language processing, NLP) s důrazem na vícejazyčnost a multi-modalitu (zpracování řeči a textu s podporou obrazové informace). V jádru současných metod hlubokého strojového učení leží spojité vektorové reprezentace, které si neuronové samy budují během trénování. Ačkoli empiricky dosahují neuronové sítě často vynikajících výsledků, znalosti a pochopení získaných reprezentací jsou nedostatečné. NEUREM3 má ambici tuto mezeru vyplnit a studovat neuronové reprezentace pro jednotky textu a řeči různého rozsahu (od fonémů a písmen až po proslovy a dokumenty) a reprezentace získané pro izolované úlohy i více úloh současně (multi-tasking). NEUREM3 vylepší architektury i techniky trénování neuronových sítí, aby je bylo možné trénovat je na neúplných nebo nekoherentních datech.

Řešitelé
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Veselý Karel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Baskar Murali K. (UPGM FIT VUT)
Beneš Karel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Han Jiangyu, M.Eng. (UPGM FIT VUT)
Kesiraju Santosh (UPGM FIT VUT)
Peng Junyi, Msc. Eng. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Rohdin Johan A., Dr. (UPGM FIT VUT)
Sarvaš Marek, Bc. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2023

2022

2021

2020

2019

Produkty

2020

Nahoru