Detail projektu

Neural Representations in multi-modal and multi-lingual modeling

Období řešení: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2023

Typ projektu: grant

Kód: GX19-26934X

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Grantové projekty exelence v základním výzkumu EXPRO - 2019

Název česky
Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování
Typ
grant
Klíčová slova

hluboké strojové učení;neuronové sítě;spojité reprezentace;zpracování přirozeného jazyka;zpracování řeči a textu;strojový překlad; multimodalita;mnohojazyčnost

Abstrakt

Projekt NEUREM3 spojuje základní výzkum v oblasti zpracování mluvené řeči (speech processing, SP) a přirozeného jazyka (natural language processing, NLP) s důrazem na vícejazyčnost a multi-modalitu (zpracování řeči a textu s podporou obrazové informace). V jádru současných metod hlubokého strojového učení leží spojité vektorové reprezentace, které si neuronové samy budují během trénování. Ačkoli empiricky dosahují neuronové sítě často vynikajících výsledků, znalosti a pochopení získaných reprezentací jsou nedostatečné. NEUREM3 má ambici tuto mezeru vyplnit a studovat neuronové reprezentace pro jednotky textu a řeči různého rozsahu (od fonémů a písmen až po proslovy a dokumenty) a reprezentace získané pro izolované úlohy i více úloh současně (multi-tasking). NEUREM3 vylepší architektury i techniky trénování neuronových sítí, aby je bylo možné trénovat je na neúplných nebo nekoherentních datech.

Řešitelé
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Veselý Karel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Baskar Murali K. (UPGM FIT VUT)
Beneš Karel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2021

2020

2019

Produkty

2020

Nahoru