Detail projektu

HumanE AI Network

Období řešení: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2024

Typ projektu: grant

Kód: 952026

Agentura: Evropská komise EU

Program: Horizon 2020

Název česky
HumanE AI Síť
Typ
grant
Abstrakt

HumanE AI Net spojuje přední evropská výzkumná střediska, univerzity a klíčové průmyslové šampióny do sítě center
excelence, která přesahuje úzkou definici umělé inteligence a kombinuje přední světové dovednosti umělé inteligence s klíčovými hráči v souvisejících oblastech, jako je například
jako HCI, kognitivní věda, společenské vědy a věda o složitosti. To je zásadní pro vývoj skutečně evropské značky European Centric
AI. Budeme využívat synergie mezi zúčastněnými středisky excelence k rozvoji vědeckých základů a technologií
průlomy potřebné k utváření revoluce umělé inteligence ve směru, který je prospěšný pro člověka jednotlivě i společensky, a dodržuje
Evropské etické hodnoty a sociální, kulturní, právní a politické normy. Hlavní výzvou je vývoj robustní, důvěryhodné umělé inteligence
je schopen porozumět" lidem, přizpůsobit se složitým prostředím reálného světa a vhodně interagovat v komplexním sociálním prostředí
nastavení. Cílem je usnadnit systémy umělé inteligence, které zlepšují lidské schopnosti a posilují jednotlivce a společnost jako celek
respektování lidské autonomie a sebeurčení. Projekt HumanE AI Net vyvolá mobilizaci výzkumného prostředí
daleko nad přímé financování projektu, zapojit a zapojit evropský průmysl, oslovit relevantní sociální zúčastněné strany a vytvořit jedinečný
inovační ekosystém, který poskytuje evropskému hospodářství a společnosti mnohonásobnou návratnost investic. Dosáhneme výsledků
výzkum, který má k dispozici evropská komunita AI prostřednictvím platformy AI4EU a virtuální laboratoře, vyvine řadu léta
školy, návody a MOOCs k šíření znalostí, rozvoji specializovaného inovačního ekosystému pro transformaci výzkumu a
inovace v ekonomický dopad a hodnotu pro společnost, založit průmyslový Ph.D. programovat a zapojovat klíčové průmyslové hráče z EU
sektory klíčové pro evropské hospodářství při definování výzkumné agendy a hodnocení výsledků v příslušných případech použití.

Řešitelé
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Diez Sánchez Mireia, M.Sc., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Baskar Murali K. (UPGM FIT VUT)
Heřmanský Hynek, prof. Ing., Dr.Eng. (UPGM FIT VUT)
Podpora

[img]
Tento projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 952026.

Publikace

2022

Nahoru