Detail projektu

Mezinárodní spolupráce ve forenzní analýze otisků prstů a obrázků obličeje pro službu kriminální policie

Období řešení: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2023

Typ projektu: grant

Kód: VJ01030006

Agentura: Ministerstvo vnitra České republiky

Program: Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 20192025 (IMPAKT 1) podprogramu 3 Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu

Název anglicky
International collaboration in forensic analysis of fingerprints and facial images for the criminal police service
Typ
grant
Klíčová slova

detekce; identifikace; otisk prstu; obličej

Abstrakt

Cílem projektu je rozvoj spolupráce se zahraničními službami kriminální policie. Na navštívených zahraničních pracovištích policie uspořádáme workshop, v rámci nějž představíme naše aktuální řešení v oblasti analýzy a zpracování otisků prstů a dat obličeje (obojí včetně podvrhů) a získané podněty zapracujeme do nových verzí aplikací.

Řešitelé
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Dvořák Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Goldmann Tomáš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT)
Neprašová Kateřina, Bc. (FIT VUT)
Pernický Radim, Ing. (UITS FIT VUT)
Spurný Martin, Ing. (KŘPJMK)
Publikace

2021

Nahoru