Detail projektu

Bio-inspired methods for resource aware computer system design

Období řešení: 29. 9. 2020 - 28. 9. 2024

Typ projektu: grant

Agentura: COST, European Cooperation in Science and Technology

Program: European Cooperation in Science and Technology (COST)

Název česky
Biologií inspirované metody pro návrh výpočetních systémů zohledňující dostupné zdroje
Typ
grant
Abstrakt

Zaměříme se na implementaci a vyhodnocení biologií inspirovaných návrhových metod a komponent vygenerovaných pomocí těchto metod, a to v kontextu výzkumu kompromisních řešení různě využívajících dostupné zdroje, které jsou studovány v CERCIRAS. Za pomoci těchto metod se budeme snažit o lepší porozumění, řízení a využití zdrojů jak akademickými, tak i průmyslovými uživateli.

Řešitelé
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D. (ÚAI FSI VUT) , spoluřešitel
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Publikace

2023

Nahoru