Detail projektu

Aktivita A1 - Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně

Období řešení: 1. 7. 2022 - 31. 5. 2024

Typ projektu: grant

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: Výzva pro VŠ v rámci NPO

Název anglicky
Transformation of the education form and content at the Brno University of Technology
Typ
grant
Klíčová slova

transformace vzdělávání, digitalizace výuky, blended learning

Abstrakt

Cíl A1: Cílem projektu je posílení kapacit FIT VUT v digitalizaci vzdělávací činnosti a studijních agend. FIT VUT je připravena výrazně posílit digitalizaci a nové formy vzdělávání, a to vzhledem k obecným společenským trendům, ale i v souvislosti s nedávnými pandemickými událostmi se jeví jako důležitá i potřeba takové digitalizace. Současně na FIT VUT budeme postupně ve větší míře využívat studijní část informačního systému IS VUT a s tím je spojena řada potřebných prací na využívání nových funkcí IS VUT na FIT VUT a též řada prací na implementaci software pro digitalizaci studijní agendy a propojení této agendy s informačními zdroji na FIT VUT. K tomu je třeba pořídit i příslušný hardware a infrastrukturu. Kromě digitalizace a podpory studijních agend je třeba rozšířit a prohloubit možnosti digitalizace vzdělávacích činností prezenční i vzdálenou formou, k čemuž budou posíleny prostředky digitální podpory výuky ve vybraných výukových prostorách fakulty.

Řešitelé
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Bártl Roman, Bc. (CVT FIT VUT)
Čiháková Lucie, Ing. (VCIT FIT VUT)
Kocmanová Martina, Ing. (VCIT FIT VUT)
Škvarková Martina, Mgr. (Děkanát FIT VUT)
Nahoru