Detail projektu

Augmented Multi-party Interaction

Období řešení: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2006

Typ projektu: grant

Kód: 506811-AMI

Agentura: The Information Society Technologies (IST) 6th Framework programme

Program:

Název česky
Posílená skupinová interakce
Typ
grant
Klíčová slova

multimodální interakce, rozpoznávání řeči, zpracování videa, multimodální rozpoznávání, sběr dat z jednání, anotace dat z jednání

Abstrakt

Evropský projekt AMI je společně řízen Prof. Herve Bourlardem (IDIAP, http://www.idiap.ch) a Prof. Stevem Renalsem (University of Edinburgh, http://www.iccs.informatics.ed.ac.uk). Je zaměřen na multimodální interakci během živých jednání (meetingů) s počítačovou podporou. Projekt si klade za cíl podstatný posun state-of-the-art tohoto oboru a jeho technologií (modelování komunikace člověka s člověkem, rozpoznávání řeči, počítačové vidění, multimediální indexace a vyhledávání). Jeho výstupem  bude mj. off-line a on-line software pro prohlížení (browsing)  multimodálních dat, včetně analýzy struktury jednání a jeho sumarizace. V rámci projektu jsou také pořizována a distribuována nahraná a anotovaná multimodální data z jednání. Projekt tímto přispívá výzkumné infrastruktuře v tomto oboru a evropské výzkumné komunitě.

Řešitelé
Heřmanský Hynek, prof. Ing., Dr.Eng. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kadlec Jaroslav, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Matějka Pavel, Ing. (UREL FEKT VUT) , spoluřešitel
Motlíček Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Pečiva Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Potúček Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Schwarz Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Sumec Stanislav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2008

2007

2006

2005

2004

Produkty

2009

2008

2007

2005

2004

Nahoru