Detail projektu

Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů

Období řešení: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2008

Typ projektu: grant

Kód: GD102/05/H050

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Integrated approach to education of PhD students in the area of parallel and distributed systems
Typ
grant
Klíčová slova

souběžnost; kvantové výpočty; verifikace; modelování; diskrétní matematika

Abstrakt

Cílem projektu je vytvoření kvalitativně nového typu výchovy doktorandů, který odpovídá současným mezinárodním trendům. Projekt je zaměřen na paralelní a distribuované systémy, na jejich modelování, simulaci, verifikaci, související teoretické otázky i aplikace. Počítá se zapojením 18 nejperspektivnějších doktorandů ze všech zúčastněných pracovišť (přibližně 7 z FIT VUT, 9 z FI MU a 2 z PřF MU). Při vytváření nové kvality bude využito jak bohatých vědeckých, aplikačních a výchovných zkušeností týmu školitelů, tak již vybudované struktury laboratoří, existujících systémů seminářů a bohatých mezinárodních kontaktů. Těžištěm nového přístupu je důraz na kooperativní a mezinárodní charakter výchovy doktorandů, společné vedení doktorandů učiteli z různých pracovišť a s do jisté míry různým primárním zaměřením, týmovou práci v laboratořích a zapojení studentů do mezinárodních doktorandských aktivit (účast na mezinárodních konferencích a letních školách, pořádání pravidelného mezinárodního workshopu pro studenty doktorského studijního programu, speciální kurzy doktorského studijního programu vyučované zahraničními odborníky, atd.).

Nosná témata projektu se odvíjejí od výzkumných priorit zúčastněných institucí, které jsou v mnoha ohledech příbuzné. Kombinuje se tak základní a aplikovaný výzkum, který je na těchto institucích realizován v souladu s jejich zaměřením. Důležitou výhodou je v tomto směru skutečnost, že se zapojené instituce nacházejí nedaleko od sebe a je tedy možné realizovat společné přednášky, semináře apod. prakticky bez časových ztrát a dalších finančních nákladů spojených s cestováním a ubytováním. Pro výchovu studentů doktorského studijního programu již byly na těchto institucích vytvořeny dobré podmínky (včetně technického a přístrojového vybavení). Cílem projektu je posunout tuto kvalitu o další stupeň výše a dostat se tak na úroveň špičkových mezinárodních vědecko-výchovných center (typu BRICS v Dánsku, nebo CWI v Holandsku).

Řešitelé
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Gruska Jozef, Prof. RNDr., DrSc. (FI MUNI) , hlavní řešitel
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS FIT VUT)
Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT)
Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT)
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Produkty

2007

Nahoru