Detail projektu

Počítačová učebna pro výuku modelování, simulace a geografických informačních systémů

Období řešení: 3.2.2006 - 31.12.2006

Kód: FR2656/2006/Ab

Agentura: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program:

Název anglicky
Computer classroom for modelling, simulation and GIS
Typ
grant
Klíčová slova
počítačová učebna, modelování a simulace, GIS
Abstrakt
Cílem projektu je zřízení nové počítačové učebny pro praktickou výuku předmětů z oblasti modelování, simulace a geografických informačních systémů (GIS). Učebna bude vybavena 40 výkonnými počítači, moderními programy Dymola (simulační systém), ArcEditor (program pro práci s GIS) a dalším programovým vybavením. Tato učebna bude umístěna v nové budově Fakulty informačních technologií VUT v Brně, ve které budou k dispozici vhodné a dostatečně velké prostory pro uvedený počet pracovních míst. Nová učebna umožní zvýšit zapojení studentů do praktické výuky nejméně v pěti předmětech bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu (Modelování a simulace, Geografické informační systémy, Prvky počítačů, Formální analýza a verifikace, Simulační nástroje a techniky). Vedle organizované výuky vedené učiteli budou studenti v učebně řešit také domácí úkoly a projekty, ke kterým budou využívat specializované programové vybavení zakoupené v rámci tohoto projektu.
Řešitelé
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2006

Nahoru