Detail projektu

Návrh a obvodová realizace zařízení pro automatické generování patentovatelných invencí

Období řešení: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009

Typ projektu: grant

Kód: GA102/07/0850

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Design and hardware implementation of a patent-invention machine
Typ
grant
Klíčová slova

evoluční návrh, programovatelné hradlové pole, patent

Abstrakt

Tento projekt základního výzkumu se zabývá novým přístupem k návrhu a implementaci inteligentních strojů. Cílem projektu je navrhnout a implementovat zařízení umožňující automaticky generovat inovativní řešení, která budou schopna soutěžit s výtvory kreativního návrháře a budou patentovatelná. Toto zařízení bude založeno na implementaci systému pro genetické programování akcelerované s využitím programovatelného hradlového pole, které na jednom čipu integruje jak  rekonfigurovatelnou logiku tak i procesory PowerPC. Pomocí tohoto zařízení budou automaticky generována patentovatelná řešení v oblastech návrhu číslicových obvodů, plánování, zpracování obrazů, predikce, návrhu molekul apod. Protože toto zařízení bude zhotoveno jako relativně malý vestavěný systém, bude ho možné využít pro generování inteligentních řešení těch problémů, které dynamicky vznikají v reálných aplikacích, např. v mobilních systémech, adaptivních dopravních kontrolérech, robotech apod. Jedná se o multidisciplinární projekt umělé inteligence a různých vědeckých a inženýrských oborů.

Řešitelé
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Čapka Ladislav, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Gajda Zbyšek, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Kobliha Miloš, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Martínek Tomáš, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Mikušek Petr, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Slaný Karel, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Žaloudek Luděk, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2012

2010

2009

2008

2007

Produkty

2009

2008

2007

Nahoru