Detail projektu

Inovace laboratoře pro výuku IP telefonie, videokonferencí a analýzu NetFlow

Období řešení: 1.1.2010 - 31.12.2010

Typ projektu: grant

Kód: FR145/2010/A

Agentura: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program: Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

Název anglicky
Lab innovation for IP telephony, video conferences, streaming and data analysis using Netflow
Typ
grant
Klíčová slova

inovace laboratoře, IP telefonie, video přenosy, NetFlow

Abstrakt

Předkládaný projekt je zaměřený na modernizaci laboratoře počítačových sítí a distribuovaných systémů, která byla vybudována na Fakultě informačních technologií VUT (FIT) v roce 2005 za podpory projektu FRVŠ (FRVŠ A 1567/2005). Od té doby se počet studentů téměř zdvojnásobil. Ze 340 studentů v prvním ročníků byl nárůst na více jak 600 studentů. V oblasti komunikací se začaly více prosazovat nové technologie, které se postupem času staly součástí výukových plánů oboru Informační technologie vyučovaném na FIT. Tento projekt se zaměřuje na vybavení laboratoře novými technologiemi tak, aby se s nimi studenti mohli seznámit i v praxi.

Předkládaný projekt zahrnuje tři směry rozvoje laboratorního vybavení - (i) oblast IP telefonie, (ii) oblast videokonferencí a streamování a (iii) analýzu datového provozu na základě statistik NetFlow (NetFlow je technologie pro zaznamenávání u ukládání informací o paketech jednotlivých datových toků přenášených v počítačové síti). Tyto směry pokrývají moderní a v praxi žádané technologie, které se dnes nasazují nejen ve velkých firmách. Praktickou výukou chceme podpořit technologické znalosti a dovednosti studentů bakalářského studijního programu Informační technologie a studentů tří čtyř oborů magisterského studijního programu, které jsou akreditovány na FIT.

Řešitelé
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Skokanová Jana, Mgr. (CVT FIT VUT) , spoluřešitel
Žádník Martin, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Soubory
Nahoru