Detail projektu

Práce se složitými datovými strukturami a paralelismem v prostředí Rich Model Toolkit

Období řešení: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012

Typ projektu: grant

Kód: OC10009

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: COST

Název anglicky
Dealing with Complex Data Structures and Concurrency within the Rich Model Toolkit
Typ
grant
Klíčová slova

automatizovaná verifikace, programy se složitými datovými strukturami, paralelní systémy, symbolická verifikace, statická a dynamická analýza, model checking, teorie automatů a logik

Abstrakt

Projekt je příspěvkem k výzkumu realizovanému v rámci COST akce IC0901: Rich Model Toolkit - An Infrastructure for Reliable Computer Systems, zaměřené (1) na vývoj jazyka pro homogenní popis co nejširšího spektra počítačových systémů pro potřeby jejich následné verifikace a (2) na výzkum v oblasti metod formální verifikace s cílem výrazně zvýšit míru jejich obecnosti, efektivnosti a stupně automatizace. Výzkum v projektu se konkrétně zaměří na dva aspekty chování počítačových systémů představující významnou výzvu pro současné verifikační přístupy, a to na práci se složitými datovými strukturami (včetně dynamických datových struktur založených na ukazatelích) a na použití paralelismu v moderních počítačových systémech. V prvním případě se bude jednat zejména o výzkum metod symbolické verifikace založených na aplikacích teorie automatů, logik a jejich kombinací. V druhém případě pak o výzkum v oblasti model checkingu, statické analýzy, dynamické analýzy i jejich vhodných kombinací s cílem dosáhnout tímto způsobem významného zlepšení možností verifikace současných masivně paralelních systémů.

Řešitelé
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Dudka Kamil, Ing. (UITS FIT VUT)
Dudka Vendula, Ing. (UITS FIT VUT)
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Gach Marek, Ing. (UITS FIT VUT)
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Charvát Lukáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Konečný Filip, Ing. (UITS FIT VUT)
Letko Zdeněk, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Šimáček Jiří, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2013

2012

2011

2010

Produkty

2012

2011

2010

Nahoru