Detail projektu

Matematické základy teorie formálních jazyků

Období řešení: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

Typ projektu: grant

Kód: FR271/2012/G1

Agentura: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program: Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

Název anglicky
Mathematical Foundations of Formal Language Theory
Typ
grant
Klíčová slova

teorie formálních jazyků, teoretická informatika, matematika

Abstrakt

V současné době je na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně vyučována řada předmětů, jejichž jádro tvoří teorie formálních jazyků. V těchto předmětech však není prostor k vysvětlení matematických základů, na kterých teorie formálních jazyků, a potažmo celá teoretická informatika, stojí. Tyto základy by studentům měly dát povinné matematické prerekvizitní předměty, kterou jsou ovšem zaměřeny velice obšírně. Taktéž nevysvětlují návaznost a využití nabytých znalostí v dalších oblastech. Studenti si pak mnohdy neuvědomují fundamentální význam matematických konceptů a důležitost formálních zápisů.

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření studijních podkladů, které studenty provedou základy matematiky v úzké návaznosti na teorii formálních jazyků. Názorně by jim měly ukázat využitelnost matematické notace a ozřejmit důvody použití rigorózních postupů. Důraz je kladen na osvětlení problematiky na příkladech a analogií z oblastí, které jsou studentům blízké (např. programovací jazyky).

Jelikož je většina literatury zabývající se formálními jazyky psána v angličtině, je naprosto nezbytné seznámit studenty s anglickou terminologií, a proto jsou výukové materiály vytvořeny v angličtině. Studenti se tak seznámí se současnou, ve světě používanou notací, což je připraví na práci ve špičkových týmech mimo Českou republiku, kde mohou být tyto znalosti požadovány.

Řešitelé
Zemek Petr, Ing. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Vrábel Lukáš, Ing. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Soubory
Publikace

2012

Nahoru