Detail projektu

Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER)

Období řešení: 1. 9. 2013 - 30. 11. 2015

Typ projektu: grant

Kód: 318763

Agentura: Information and Communication Technologies (ICT) 7th Framework programme

Program: Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

Název česky
Java platform for hIgh PErformance and Real-time large scale data management (JUNIPER)
Typ
grant
Abstrakt

Projekt se zabývá technologiemi pro vývoj aplikací pracujícími s rozsáhlými proudy dat v reálném čase. Cílem je použít jazyk Java, resp. vytvořit platformu postavenou na technologiích využívající tento jazyk, a demonstrovat výhody řešení na aplikacích v oblasti "big data" v reálném čase.

Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT)
Jeřábek Jan, Bc.
Kouřil Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zachariáš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2015

2014

Produkty

2015

2014

Nahoru