Detail publikace

Phonotactic Language Recognition using i-vectors and Phoneme Posteriogram Counts

D'HARO Luis Fernando, GLEMBEK Ondřej, PLCHOT Oldřich, MATĚJKA Pavel, SOUFIFAR Mehdi Mohammad, CORDOBA Ricardo a ČERNOCKÝ Jan. Phonotactic Language Recognition using i-vectors and Phoneme Posteriogram Counts. In: Proceedings of Interspeech 2012. Portland, Oregon: International Speech Communication Association, 2012, s. 1-4. ISBN 978-1-62276-759-5. ISSN 1990-9772. Dostupné z: http://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2012/i12_0042.html
Název česky
Fonotaktické rozpoznávání jazyka využívající i-vektory a počty z fonémových posteriogramů
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
D'Haro Luis Fernando (UPM)
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Soufifar Mehdi Mohammad, Ing. (FIT VUT)
Cordoba Ricardo (UPM)
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT)
URL
Abstrakt

Článek pojednává o fonotaktickém rozpoznávání jazyka využívající i-vektory a počty z fonémových posteriogramů.

Rok
2012
Strany
1-4
Časopis
Proceedings of Interspeech - on-line, roč. 2012, č. 9, ISSN 1990-9772
Sborník
Proceedings of Interspeech 2012
Konference
Interspeech Conference, Portland, US
ISBN
978-1-62276-759-5
Vydavatel
International Speech Communication Association
Místo
Portland, Oregon, US
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10093,
  author = "Fernando Luis D'Haro and Ond\v{r}ej Glembek and Old\v{r}ich Plchot and Pavel Mat\v{e}jka and Mohammad Mehdi Soufifar and Ricardo Cordoba and Jan \v{C}ernock\'{y}",
  title = "Phonotactic Language Recognition using i-vectors and Phoneme Posteriogram Counts",
  pages = "1--4",
  booktitle = "Proceedings of Interspeech 2012",
  journal = "Proceedings of Interspeech - on-line",
  volume = 2012,
  number = 9,
  year = 2012,
  location = "Portland, Oregon, US",
  publisher = "International Speech Communication Association",
  ISBN = "978-1-62276-759-5",
  ISSN = "1990-9772",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10093"
}
Nahoru