Detail publikace

The Language-Independent Bottleneck Features

VESELÝ Karel, KARAFIÁT Martin, GRÉZL František, JANDA Miloš a EGOROVA Ekaterina. The Language-Independent Bottleneck Features. In: Proceedings of IEEE 2012 Workshop on Spoken Language Technology. Miami: IEEE Signal Processing Society, 2012, s. 336-341. ISBN 978-1-4673-5124-9.
Název česky
Bottleneck příznaky nezávislé na jazyce
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
URL
Abstrakt

Tento článek je zaměřený na jazykově-nezávislé bottleneck příznaky, které jsou generovány Vícejazyčnou Neuronovou Sítí. Takto získané příznaky nejsou vychýlené k žádnému ze zdrojových jazyků, tedy jsou jazykově nezávislé.

Rok
2012
Strany
336-341
Sborník
Proceedings of IEEE 2012 Workshop on Spoken Language Technology
Konference
IEEE 2012 Workshop on Spoken Language Technology, Miami Beach Resort, Miami, FLorida, US
ISBN
978-1-4673-5124-9
Vydavatel
IEEE Signal Processing Society
Místo
Miami, US
DOI
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10100,
  author = "Karel Vesel\'{y} and Martin Karafi\'{a}t and Franti\v{s}ek Gr\'{e}zl and Milo\v{s} Janda and Ekaterina Egorova",
  title = "The Language-Independent Bottleneck Features",
  pages = "336--341",
  booktitle = "Proceedings of IEEE 2012 Workshop on Spoken Language Technology",
  year = 2012,
  location = "Miami, US",
  publisher = "IEEE Signal Processing Society",
  ISBN = "978-1-4673-5124-9",
  doi = "10.1109/SLT.2012.6424246",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10100"
}
Nahoru