Detail publikace

Real-Time Indexing of Complex Data Streams

CHMELAŘ Petr, DROZD Michal, ŠEBEK Michal a ZENDULKA Jaroslav. Real-Time Indexing of Complex Data Streams. In: Innovations and Advances in Computing, Informatics, Systems Sciences, Networking and Engineering. Lecture Notes in Electrical Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2015, s. 371-378. ISBN 978-3-319-06772-8. Dostupné z: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-06773-5
Název česky
Indexování proudů složitých dat v reálném čase
Typ
článek ve sborníku konference
Jazyk
angličtina
Autoři
Chmelař Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)
Drozd Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Šebek Michal, Ing. (UIFS FIT VUT)
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
URL
Klíčová slova

indexování proudu dat, měkké omezení v reálném case, framework ReTIn

Abstrakt

Příspěvek se zabývá indexováním indexováním složitých dat proudu uložených v databázi. Je prezenováno nové schema indexace a framework ReTIn (Real-Time Indexing), jehož cílem je umožnit indexování složitých dat přicházejících edo database jako proud s respektováním omezení týkajících se maximální doby operací vložení a výběru, která mají být splněna s jistou mírou spolehlivosti. Myšlenka je založena na kombinaci sekvenčního přístupu k posledním datum a přístupu využívajícího indexu u dřívějších dat uložených v databázi. K vyvažování obou přístupů kolekce statistic. Při implementaci framework ReTIn byl využit system řízení dat PostgreSQL a jeho GIN index. Prezentované experimentální výsledky demonstrují některé vlastnosti a výhody navrženého přístupu.

Rok
2015
Strany
371-378
Sborník
Innovations and Advances in Computing, Informatics, Systems Sciences, Networking and Engineering
Řada
Lecture Notes in Electrical Engineering
Konference
8th CISSE International Conference 2012, Bridgeport, US
ISBN
978-3-319-06772-8
Vydavatel
Springer International Publishing
Místo
Cham, CH
DOI
EID Scopus
BibTeX
@INPROCEEDINGS{FITPUB10193,
  author = "Petr Chmela\v{r} and Michal Drozd and Michal \v{S}ebek and Jaroslav Zendulka",
  title = "Real-Time Indexing of Complex Data Streams",
  pages = "371--378",
  booktitle = "Innovations and Advances in Computing, Informatics, Systems Sciences, Networking and Engineering",
  series = "Lecture Notes in Electrical Engineering",
  year = 2015,
  location = "Cham, CH",
  publisher = "Springer International Publishing",
  ISBN = "978-3-319-06772-8",
  doi = "10.1007/978-3-319-06773-5",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10193"
}
Nahoru