Detail publikace

Dynamická identifikace uživatelů v prostředí sítí IPv4 a IPv6

MARTÍNEK Tomáš, KRAMOLIŠ Petr, HOLKOVIČ Martin a POLČÁK Libor. Dynamická identifikace uživatelů v prostředí sítí IPv4 a IPv6. FIT-TR-2012-006, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2012.
Typ
technická zpráva
Jazyk
čeština
Autoři
Martínek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Kramoliš Petr, Bc. (FIT VUT)
Holkovič Martin, Ing. (FIT VUT)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Anotace

Tato technická zpráva je zaměřena na návrh bloku IRI-IIF, který je součástí systému pro zákonné odposlechy a zodpovídá za sledování identity odposlouchávaných cílů. V prostředí počítačových sítí je za identitu uživatele považována zejména IP adresa a úlohou bloku IRI-IIF je proto sledovat protokoly pro přidělování IP adres jako jsou DHCP, RADIUS, PPPoE, DHCPv6, SLAAC apod. a identifikovat aktuální adresy odposlouchávaných uživatelů. Součástí této technické zprávy je podrobný návrh architektury bloku IRI-IIF, který zahrnuje jednak společnou část, ale také jednotlivé moduly  pro analýzu protokolů pro přidělování IP adres. Navrhovaná architektura se vyznačuje svou modularitou, která zajišťuje, že s příchodem nového protokolu stačí pouze doplnit příslušný modul, bez nutnosti modifikovat ostatní části bloku.  V neposlední řadě se blok také vyznačuje schopností spojovat informace z různých protokolů a realizovat tak odposlechy napříč několika vrstvami referenčního modelu ISO/OSI.

Rok
2012
Strany
31
Vydavatel
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Místo
FIT-TR-2012-006, Brno, CZ
BibTeX
@TECHREPORT{FITPUB10210,
   author = "Tom\'{a}\v{s} Mart\'{i}nek and Petr Kramoli\v{s} and Martin Holkovi\v{c} and Libor Pol\v{c}\'{a}k",
   title = "Dynamick\'{a} identifikace u\v{z}ivatel\r{u} v prost\v{r}ed\'{i} s\'{i}t\'{i} IPv4 a IPv6",
   pages = 31,
   year = 2012,
   location = "FIT-TR-2012-006, Brno, CZ",
   publisher = "Faculty of Information Technology BUT",
   language = "czech",
   url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10210"
}
Soubory
Nahoru