Detail publikace

Reflecting RTOS Model During WCET Timing Analysis: MSP430/FreeRTOS Case Study

STRNADEL Josef a RAJNOHA Peter. Reflecting RTOS Model During WCET Timing Analysis: MSP430/FreeRTOS Case Study. Acta Electrotechnica et Informatica, roč. 12, č. 4, 2012, s. 17-29. ISSN 1335-8243.
Název česky
Reflektování modelu RTOS při WCET analýze: Případová studie pro MSP430/FreeRTOS
Typ
článek v časopise
Jazyk
angličtina
Autoři
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Rajnoha Peter, Ing. (FIT VUT)
URL
Abstrakt

Stanovení horních mez dob provádění (Worst-Case Execution Time, WCET), je nezbytným krokem v oblasti vývoje real-time systémů. Techniky analýz WCET mohou být klasifikovány jako statické nebo dynamické. Zatímco statické techniky si vystačí s popisem na úrovni vyššího programovacího jazyka, tak pro přesné analýzy WCET je nutno použít dynamické techniky vyžadující znalost cílové architektury či její autentický simulátor schopný provádět konkrétní strojový kód. V článku je představena nejen nová hybridní WCET technika, ale také ukázána její praktická použitelnost v oblasti analýzy WCET nad konkrétní vestavnou platformou (MSP430) a real-time operačním systémem (FreeRTOS). Přínos předložené techniky lze spatřovat v tom, že model operačního systému je reflektován během analýzy s cílem usnadnit a zautomatizovat proces odvození vztahů pro testy plánovatelnosti, detailní analýzu využitelnosti zásobníku apod. Použitelnost metody byla testována pomocí simulátoru MSPsim architektury MSP430.

Rok
2012
Strany
17-29
Časopis
Acta Electrotechnica et Informatica, roč. 12, č. 4, ISSN 1335-8243
DOI
BibTeX
@ARTICLE{FITPUB10250,
  author = "Josef Strnadel and Peter Rajnoha",
  title = "Reflecting RTOS Model During WCET Timing Analysis: MSP430/FreeRTOS Case Study",
  pages = "17--29",
  journal = "Acta Electrotechnica et Informatica",
  volume = 12,
  number = 4,
  year = 2012,
  ISSN = "1335-8243",
  doi = "10.2478/v10198-012-0041-3",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/research/publication/10250"
}
Nahoru